Aby ubiegać się o akredytację dziennikarską na XIX edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha należy zgłosić się na adres mailowy:

promocja@proarte.org.pl
 

Ilość identyfikatorów akredytacyjnych jest ograniczona.