Aby ubiegać się o akredytację dziennikarską lub fotoreporterską na 21. edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA (1-7.06.2019., Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu) należy napisać na adres mailowy:

promocja@proarte.org.pl

w temacie maila prosimy napisać: akredytacja 2019

Ilość identyfikatorów akredytacyjnych jest ograniczona. Akredytacja jest bezpłatna, zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja 2019 roku