Aby ubiegać się o akredytację dziennikarską lub fotoreporterską na 20. edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA należy napisać na adres mailowy:

promocja@proarte.org.pl

w temacie maila prosimy napisać: akredytacja 2018 

Ilość identyfikatorów akredytacyjnych jest ograniczona. Akredytacja jest bezpłatna, zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca 2018 roku