SIMCHA znaczy radość!

Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA to wrocławskie święto kultury żydowskiej, prezentujące jej różnorodność i bogactwo poprzez muzykę, edukację, kulinaria, spotkania i wspólne działania artystyczne. Od 1999 r. Festiwal popularyzuje wiedzę o kulturze żydowskiej, rozszerza horyzonty myślowe i łamie fałszywe stereotypy zapraszając do Synagogi pod Białym Bocianem i pomieszczeń  gminy żydowskiej, serca Dzielnicy Wzajemnego Szacunku oraz proponując wspólne odkrywanie żydowskich śladów na ulicach Wrocławia.

Festiwal Kultury  Żydowskiej SIMCHA to najwyższy poziom artystyczny wydarzeń, spotkania z wyjątkowymi postaciami świata żydowskiego, naukowa wiedza o mniejszości żydowskiej, otwartość i dialog w niezwykłej, historycznej przestrzeni, miejscu, które zasługuje na radość.