Wykładowcy 19. edycji Festiwalu SIMCHA

 

 

Rabin David Basok

33-latek z Jerozolimy. Studiował w jesziwie, odbył 5 lat służby wojskowej w Siłach Obronnych Izraela, jako oficer w jednostce spadochroniarskiej. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Rok temu przeprowadził się do Wrocławia ze swoją żoną i synem.

Rebecyn Danielle Chaimovitz Basok

Jest często nazywana balabustą (Yiddish). Balabusta jest kobietą, która kocha gościć innych, jej jedzenie jest zawsze pyszne, a jej dom zawsze uporządkowany, pomimo robienia miliona rzeczy naraz. Danielle dorastała w Jerozolimie i wszystko, co wie poznała od prawdziwych balabust jej życia - jej babć, które zaszczepiły w niej pasję do jedzenia. Danielle przeprowadziła się do Wrocławia rok temu z mężem i synem.

Ryszard Bilan 

Malarz, rzeźbiarz, grafik urodzony w 1964 roku w Krakowie, syn przesiedleńców ze Stanisławowa. Jego drogę twórczą zdeterminowało trudne dzieciństwo – w młodym wieku został osierocony i trafił do domu dziecka, gdzie zaczęła się jego droga ze sztuką. Z uwagi na panującą w Polsce sytuację polityczną oraz żydowskie korzenie artysty, Ryszard Bilan zdecydował się na wyjazd do Izraela w 1969 roku. W Jerozolimie studiował na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuki i Projektowania Betzalel. W 1974 roku, po ukończeniu studiów i odbyciu służby wojskowej podczas konfliktu izraelsko-egipskiego, wyjechał do Paryża gdzie osiadł na stałe. Artysta wciąż aktywnie pracuje nad swoim dorobkiem odnosząc się przede wszystkim do swoich doświadczeń. Eksperymentując na przestrzeni lat z medium twórczym, wciąż stara się być autentyczny w swoich działaniach. Jego prace pokazywane były w ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych w Izreaelu, Francji, Szwajcarii oraz USA. Twórczość Bilana znajduje się w kolekcjach polskich i zagranicznych. Obecnie mieszka w Paryżu. 

dr Agnieszka August-Zarębska

Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej. Jedna z niewielu osób w Polsce badającą kulturę żydów sefardyjskich, a zwłaszcza ich język – ladino -  dialekt z terenów dzisiejszej Hiszpanii.

Tomasz Duda

Filolog, którego specjalizacją jest historia i kultura Żydów. Jest doktorantem w Zakładzie Studiów Żydowskich. Od 2009 r. wykłada w Studium Kultury i Języków Żydowskich (język hebrajski, Podstawowe Pojęcia Judaizmu). Wcześniej pracował jako polonista w gimnazjum i hebraista w szkole podstawowej oraz koordynował prace Podyplomowych Studiów Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście. Interesuje się historią Żydów Królestwa Polskiego, legendą litwacką i podziałami ideologicznymi wewnątrz społeczeństwa żydowskiego w XIX i na początku XX wieku.

Ignacy Einhorn

Doktor nauk medycznych, urodzony w 1946 r. w Lądku-Zdroju. Lekarz i długoletni działacz organizacji żydowskich – w latach 1993–2010 członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, a w latach 2003–2006 przewodniczący zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Autor wielu artykułów naukowych i kilku publikacji o tematyce żydowskiej, w tym monografii Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce.

Jerzy Filc

Urodzony w 1933 roku w Łodzi. Studiował we Wrocławiu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej latach 1955 - 1963 (fortepian, kompozycja), a na studia doktoranckie uczęszczał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.Dyrektor w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym we Wrocławiu (1968 - 1978), wicedyrektor w Państwowej Filharmonii we Wrocławiu (1978 - 1980). Pracował w szkole muzycznej pierwszego oraz drugiego stopnia we Wrocławiu oraz w  latach 1981-1997 jako wykładowca akademicki na uniwersytecie w Bayreuth (Niemcy, Bawaria). 

Łukasz Gryś

Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, pedagog i muzyk. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel muzyki w żydowskich szkołach we Wrocławiu. Fascynat kultury żydowskiej, od lat związany z Festiwalem Simcha jako lider zespołu "Echad" i organizator warsztatów muzycznych dla dzieci.

Artur Hofman 

Aktor, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Urodzony w 1959 roku w Wałbrzychu. Od najmłodszych lat związany z lokalną społecznością żydowską. Ukończył studium aktorskie przy Państwowym Teatrze Żydowskim w Warszawie (dyplom aktora dramatu w 1982 roku) i do 1991 roku był aktorem tego teatru. Jest również absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (Wydział Reżyserii Dramatu). Pracował w wielu teatrach w całym kraju, współpracował z Teatrem Telewizji, a także realizował programy dla telewizji publicznej i stacji komercyjnych. Ma w dorobku realizację około 50 tytułów teatralnych (opery, operetki, musicale, spektakle dramatyczne), 6 spektakli Teatru Telewizji oraz 4 filmy dokumentalne. W swojej twórczości nigdy nie zapominał o kulturze żydowskiej. Czterokrotnie wyreżyserował w różnych teatrach spektakl „Skrzypek na dachu”. Jest autorem scenariusza i reżyserem spektaklu o Edycie Stein, a także przedstawienia „Księga Raju” według Icyka Mangera. Stworzył także filmy dokumentalne: „Jakub Rotbaum” oraz „Kościół w piekle”. W latach 2003-2008 powrócił do współpracy z Teatrem Żydowskim. W 2006 roku został wybrany przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i funkcję tę sprawuje do tej pory. Artur Hofman jest także członkiem: B’nai B’rith, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Stowarzyszenia Drugie Pokolenie. Od 2009 roku pełnu również funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Słowo Żydowskie”, wydawanego przez TSKŻ. 

Maria Magdalena Janowska-Bukowska

Pianistka, krytyk muzyczny, pedagog. Ukończyła trzy kierunki w wyższym szkolnictwie muzycznym: Wydział Instrumentalny, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki orz Wydział Wychowania Muzycznego. Po ukończeniu studiów z zakresu fortepianu w PWSM w Katowicach wzięła udział w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, gdzie – w ramach „Estrady Młodych” – otrzymała wyróżnienie. Festiwal ten otworzył jej drogę na estrady koncertowe. Występowała wielokrotnie na scenach wszystkich polskich filharmonii, wykonując jako solistka, zarówno koncerty z orkiestrami symfonicznymi, jak i pełne programy recitalowe. Jako krytyk muzycznych przez wiele lat pisała do wrocławskich dzienników i czasopismach ogólnopolskich. Aktualnie jest pedagogiem w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W latach 1991-1995 pełniła tam funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Od dziesięciu lat organizuje i sprawuje kierownictwo artystyczne ogólnopolskiego festiwalu kompozytorskiego „Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego”. Przez kilkanaście lat organizowała i wykładała na Międzynarodowych Kursach Wykonawstwa Muzyki Współczesnej, które odbywały się corocznie w lipcu w Bystrzycy Kłodzkiej.

Jerzy Kichler

Działacz społeczności żydowskiej w Polsce, zasłużony dla odbudowy żydowskiego życia religijnego i kulturalnego w Polsce. Był przewodniczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz wrocławskiej Gminy Żydowskiej; twórcą praw regulujących funkcjonowanie gmin żydowskich w Polsce i inicjatorem odbudowy Synagogi pod Białym Bocianem. To także człowiek dialogu - jest pomysłodawcą i współzałożycielem wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Obecnie jest wykładowcą judaizmu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pracuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu jako przewodnik  w Synagodze. Autor wielu artykułów dotyczących tradycji i historii Żydów oraz współautor „Przewodnika po żydowskim Wrocławiu”. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalami „Zasłużony dla Wrocławia”, „Zasłużony dla Dolnego Śląska” oraz złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Martka Koronkiewicz

Marta Koronkiewicz - doktor nauk humanistycznych, na co dzień pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim, tańcami etnicznymi zajmuje się od ok. 15 lat; z Festiwalem SIMCHA współpracuje od 10 lat.

​Katarzyna Kaczorowska

   
Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w historii Wrocławia, jego środowiska akademickiego, oraz publicystyce dotyczącej Kościoła. redaktorka i wydawca „Gazety Wrocławskiej”. Współautorka książki „Kobiety niezapomniane”, nominowana do nagrody Grand Press w kategorii wywiad.

dr Anna Kałużna 

Absolwentka socjologii oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła kursy języka jidysz w Nowym Jorku, Wilnie i w Śródborowie. Stypendystka Yivo Institute for Jewish Research, Rotschield Foundation i Posen Foundation. Kuratorka wystawy o teatrze żydowskim na Dolnym Śląsu. Napisała dysertację pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego Teatr żydowski na Dolnym Śląsku w latach 1945-1968. Kobieta, która żadnej pracy się nie boi - obecnie pracuje w  Szkole Tikkun Olam, w Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań i przy projekcie prof. Wodzińskiego Chasydyzm, wszystko co najważniejsze. 

Krzysztof Kucharski

Felietonista, krytyk teatralny. Jego felietony w dalszym ciągu ukazują się w piątkowych wydaniach Gazety Wrocławskiej,  współpracuje również z kwartalnikiem teatralnym „Scena”. Laureat warszawskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej w kategorii krytyki teatralnej i dolnośląskiej nagrody „Dziennikarz roku 2005”. Autor esejów: „Podróż w labiryncie gestu” w albumie fotograficznym „Wrocławski Teatr Pantomimy. 50 lat” i „Odpryski z moich osobistych spacerów po Otwartych Festiwalach” w monografii Teatru Kalambur oraz tomiku „Burzyński na tropach Teatru Jednego Aktora” w czarnej serii z Hamletem, a także współautor kulinarnej książki „Oczami Mistrza”.

Andrzej Bułat

Urodzony w 1948 r. w Środzie Śląskiej. Z wykształcenia prawnik, z zawodu dziennikarz -  ciągle obecny na łamach tej samej od 47 lat gazety, niegdyś „Robotniczej”, obecnie „Wrocławskiej”. 

dr Kamil Kijek 

Historyk i socjolog (absolwent socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskał doktorat w Instytucie Historii PAN w Warszawie). W swojej pracy doktorskiej zajmował się analizą wzorów socjalizacji i świadomości politycznej młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku, relacji pomiędzy teorią społeczną, historią polityczną a historią społeczną i kulturową, dziejów syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie/Ziemi Izraela w XIX i XX wieku. 

dr inż. arch Piotr Kmiecik

Architekt, historyk architektury, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Do niedawna związany także z Uniwersytetem Zielonogórskim. W pracy doktorskiej zajmował się architekturą XIX-wiecznego Dzierżoniowa oraz w ogóle dolnośląskiej prowincji. Od lat prowadzi własną pracownię projektową, ale także badania archeologiczno - architektoniczne na terenie Dolnego Śląska. W tych ostatnich zajmował się między innymi próbą rekonstrukcji fasad synagogi w Dzierżoniowie, a ostatnio głównie terenem dawnego szpitala im. Babińskiego przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu. 

Anatol Kaszen

Historyk sztuki - antykwarysta. Od 1999 roku pracownik socjalny Gminy Żydowskiej we Wrocławiu - funkcję tę traktuje jako życiową misję. Ma wszechstronne zainteresowania, do których zaliczają się m.in.: antyki, bibliofilstwo i płyty winylowe.

Wanda Ziembicka-Has

Aktywna animatorka i kreatorka działań społecznych we Wrocławiu,  niezależna dziennikarka i wykładowczyni.  Autorka wielu  programów telewizyjnych (np. Przepytywanka) oraz dokumentów tv (m.in. reportaż z pierwszej edycji Festiwalu SIMCHA).  Jest członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia i od roku realizuje swój autorski projekt pt. 'Wrocławska Księga Pamięci', gdzie zasłużeni wrocławianie odznaczeni są medalami ''Zasłużony dla Miasta Wrocławia''. Należy również do  zarządu Związku Artystów Scen Polskich we Wrocławiu oraz do Sekcji Krytyki Teatralnej ZG ZASP w Warszawie. 

Nea Weissberg

Niemiecka pisarka żydowskiego pochodzenia urodzona po wojnie w Berlinie. Autorka powiesci w listach pt. Gorzki smak szczęścia, opowiadającej o osobistym doświadczeniu związanym z rodziną historią i przeżyciach Jej rodziców w czasach Zagłady. Autorce podczas spotkania festiwalowego będą towarzyszyć aktorzy z Berlina: Róża Berger-Fiedler i Gabriel Berger oraz muzyk Karsten Troyke (gitara, śpiew).