Wykładowcy 20. edycji Festiwalu SIMCHA

 

dr Agnieszka August-Zarębska

Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej. Jedna z niewielu osób w Polsce badającą kulturę żydów sefardyjskich, a zwłaszcza ich język – ladino -  dialekt z terenów dzisiejszej Hiszpanii.

 

rebecyn Danielle Chaimovitz Basok

Jest często nazywana balabustą (Yiddish). Balabusta jest kobietą, która kocha gościć innych, jej jedzenie jest zawsze pyszne, a jej dom zawsze uporządkowany, pomimo robienia miliona rzeczy naraz. Danielle dorastała w Jerozolimie i wszystko, co wie poznała od prawdziwych balabust jej życia - jej babć, które zaszczepiły w niej pasję do jedzenia. Danielle mieszka we Wrocławiu ze swoim mężem rabinem Daviem Basokiem i synem.

rabin David Basok

34-latek z Jerozolimy. Studiował w jesziwie, odbył 5 lat służby wojskowej w Siłach Obronnych Izraela, jako oficer w jednostce spadochroniarskiej. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Mieszka we Wrocławia ze swoją żoną i synem.

Tomasz Duda

Nauczyciel, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską ze specjalizacją historia i kultura Żydów polskich. W szkołach żydowskich we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. Na judaistyce wykłada wprowadzenie do judaizmu oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę judaistyczną.

Artur Hofman 

Aktor, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Urodzony w 1959 roku w Wałbrzychu. Od najmłodszych lat związany z lokalną społecznością żydowską. Ukończył studium aktorskie przy Państwowym Teatrze Żydowskim w Warszawie (dyplom aktora dramatu w 1982 roku) i do 1991 roku był aktorem tego teatru. Jest również absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (Wydział Reżyserii Dramatu). Pracował w wielu teatrach w całym kraju, współpracował z Teatrem Telewizji, a także realizował programy dla telewizji publicznej i stacji komercyjnych. Ma w dorobku realizację około 50 tytułów teatralnych (opery, operetki, musicale, spektakle dramatyczne), 6 spektakli Teatru Telewizji oraz 4 filmy dokumentalne. W swojej twórczości nigdy nie zapominał o kulturze żydowskiej. Czterokrotnie wyreżyserował w różnych teatrach spektakl „Skrzypek na dachu”. Jest autorem scenariusza i reżyserem spektaklu o Edycie Stein, a także przedstawienia „Księga Raju” według Icyka Mangera. Stworzył także filmy dokumentalne: „Jakub Rotbaum” oraz „Kościół w piekle”. W latach 2003-2008 powrócił do współpracy z Teatrem Żydowskim. W 2006 roku został wybrany przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i funkcję tę sprawuje do tej pory. Artur Hofman jest także członkiem: B’nai B’rith, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Stowarzyszenia Drugie Pokolenie. Od 2009 roku pełnu również funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Słowo Żydowskie”, wydawanego przez TSKŻ.

 

Agata Janikowska
 
 
Kulturoznawczyni, absolwentka specjalności filmoznawczej Instytutu Kulturoznawstwa oraz doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego. Recenzentka teatralna i filmowa, autorka tekstów naukowych. Zajmuje się badaniem sensualnego odbioru kina i teatru, ze szczególnym uwzględnieniem sfery audialnej. Prelegentka konferencji naukowych oraz wykładów o tematyce artystycznej.
 

Jego Magnificencja prof. dr hab. Adam Jezierski

Adam Jezierski, chemik. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UWr (1970). W 1995 roku otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. W 2000 roku stanowisko profesora zwyczajnego. Zainteresowania naukowe: fizykochemia i spektroskopia molekularna, w szczególności zastosowania rezonansów magnetycznych w badaniu materiałów pochodzenia biologicznego. Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1990-1995), następnie Wydziału Chemii (1996 oraz 1999-1005), prorektor UWr do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą (2008-1016), w roku 2016 wybrany rektorem UWr.

Katarzyna Kaczorowska

   
Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w historii Wrocławia, jego środowiska akademickiego, oraz publicystyce dotyczącej Kościoła. Redaktorka i wydawca „Gazety Wrocławskiej”. Współautorka książki „Kobiety niezapomniane”, nominowana do nagrody Grand Press w kategorii wywiad.

 

dr Anna Kałużna 

Absolwentka socjologii oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła kursy języka jidysz w Nowym Jorku, Wilnie i w Śródborowie. Stypendystka Yivo Institute for Jewish Research, Rotschield Foundation i Posen Foundation. Kuratorka wystawy o teatrze żydowskim na Dolnym Śląsu. Napisała dysertację pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego Teatr żydowski na Dolnym Śląsku w latach 1945-1968. Kobieta, która żadnej pracy się nie boi - obecnie pracuje w  Szkole Tikkun Olam, w Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań i przy projekcie prof. Wodzińskiego Chasydyzm, wszystko co najważniejsze. 

 

Anatol Kaszen

​Historyk sztuki - antykwarysta. Od 1999 roku pracownik socjalny Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu - funkcję tę traktuje jako życiową misję. Ma wszechstronne zainteresowania, do których zaliczają się m.in.: antyki, bibliofilstwo i płyty winylowe.

 

Jerzy Kichler

Działacz społeczności żydowskiej w Polsce, zasłużony dla odbudowy żydowskiego życia religijnego i kulturalnego w Polsce. Był przewodniczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz wrocławskiej Gminy Żydowskiej; twórcą praw regulujących funkcjonowanie gmin żydowskich w Polsce i inicjatorem odbudowy Synagogi pod Białym Bocianem. To także człowiek dialogu - jest pomysłodawcą i współzałożycielem wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Obecnie jest wykładowcą judaizmu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pracuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu jako przewodnik  w Synagodze. Autor wielu artykułów dotyczących tradycji i historii Żydów oraz współautor „Przewodnika po żydowskim Wrocławiu”. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalami „Zasłużony dla Wrocławia”, „Zasłużony dla Dolnego Śląska” oraz złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

 

prof. dr hab. Roman Kołacz 

Z wykształcenia lekarz weterynarii, jest profesorem w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest specjalistą w dziedzinach higieny i dobrostanu zwierząt, oraz ekotoksykologii. Przez dwie kadencje (2002–2008) pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni, a następnie przez dwie kadencje (2008-2016) był rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest laureatem wielu nagród Ministra Nauki i Ministra Rolnictwa. W 2015 roku otrzymał dwa tytułu Doktora Honoris Causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie oraz Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego Kijowie. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

 

rabinka Małgorzata Kordowicz

Małgorzata Kordowicz jest absolwentką Wydziału Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. J. Kuronia i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci (pierwszy żydowski modlitewnik, który ukazał się drukiem w Polsce od czasu II wojny św.) oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku („Sfatenu – Nasz język”). Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. W 2016 r. ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką. Obecnie pracuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

 

Marta Koronkiewicz

Marta Koronkiewicz - doktor nauk humanistycznych, na co dzień pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim, tańcami etnicznymi zajmuje się od ok. 15 lat; z Festiwalem SIMCHA współpracuje od 10 lat.

 

Tomasz Korzeniowski

 

Od 1979 zajmuje się historią i kulturą Żydów. Absolwent Katedry Judaistyki UJ. Tłumacz poezji i prozy hebrajskiej (wśród autorów Jehuda Amichaj, Amos Oz, Said Kaszua, Jehudit Hendel, Cwika Szternfeld). Prowadzi projekt "hebrajska kafé" poświęcony kulturze języka hebrajskiego. Mieszka we Wrocławiu.

 

Robert Koszucki

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Ukończył PWST w Krakowie. Współpracuje z Teatrem Stu w Krakowie, gdzie obecnie można go zobaczyć w rolach Edmunda (Król Lear), Szatowa (Biesy), Geniusza (Wyzwolenie), Pana Młodego (Wesele), Mike‘a Deans’a (Na końcu tęczy). Zrealizował spektakle w Warszawie w Teatrze Powszechnym i Laboratorium Dramatu, we Wrocławiu w Teatrze Polskim i Współczesnym, w Krakowie w Teatrze Stu, Łaźni Nowej, w Jeleniej Górze i Toruniu. W teatrze pracował między innymi z Gabrielem Gietzkim, Mikołajem Grabowskim, Krzysztofem Jasińskim, Łukaszem Kosem, Janem Klatą, Krzysztofem Rekowskim, Bartoszem Szydłowskim, Michałem Zadarą. Aktor znany z seriali: Na dobre i na złe, Na krawędzi, Plebania, Samo życie, Pierwsza miłość.

 

Max Meir Mroz

 

Fotograf z zamiłowania i absolwent Instytutu Fotografii w San Francisco (USA, Kalifornia) a także prawnik z wykształcenia, który ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Opolu. Jego pierwsza praca fotograficzna została opublikowana w 1978 roku na łamach magazynu fotograficznego FOTO. Max Meir Mroz ma za sobą wystawy w Chicago, Skokie, Kansas, Tokio, Rzymie. Wydał także kilka albumów fotograficznych: Magiczna Suwalszczyzna, Ulicami Chicago, Zakopiańskie impresje; w przygotowaniu Izrael – klimaty Jeruzalem.

 

Anna Nienartowicz 
 

Studentka judaistyki oraz filologii angielskiej na UWr. Głównie bada socjojęzykoznawcze aspekty jinglisz oraz polsko-żydowskie kontakty kulturowe w międzywojniu. Od września uczy w szkole podstawowej Szolem-Alejchem we Wrocławiu języka hebrajskiego oraz kultury i historii żydowskiej. W wolnym czasie pakuje plecak i ucieka w góry.

 

Chrystian Orzeszko

 

Dziennikarz, reporter i zawodowy nurek. Współpracował min. z miesięcznikiem "Warszawa i Kultura", "Metrem", TVP 2, był redaktorem wniosku Warszawa Europejską Stolicą Kultury 2016. Scenarzysta sztuki "Historie dni zapomnianych" w reż. A Hofmana, współtwórca i koordynator Łódzkich "Dni Pamięci" oraz festiwalu "Żydowski Wrocław", współpracownik Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, namiętnie pisujący wywiady dla miesięcznika "Słowo Żydowskie". W Radio Wnet prowadzi audycję "Żydzi na fali" poświęconą kulturze i historii Żydów.

 

 
Witold Podedworny

Absolwent prawa UMK w Toruniu. W latach 1973-85 redaktor w wydawnictwach prasowych w Warszawie; 1985-89 r. redaktor naczelny tygodnika „Konkrety” w Legnicy. W 1991 r. założył i przez dwa lata prowadził dziennik „Gazetę Legnicką”. W 1993 roku utworzył i prowadzi Oficynę Wydawniczą ATUT z siedzibą we Wrocławiu. Oficyna wydaje obecnie ok. 120 tytułów w roku (do 2018 r. wydano ponad 1600 pozycji książkowych). Zainteresowania: historia Śląska.

 
 
Katarzyna Podolec
 
 
Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Działu Informacji Naukowej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Twórca filmów: Oprawa książki w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich towarzyszącego wystawie „Głoś z dumą i chlubą, żeś introligatorem… 100 lat Introligatorni w Ossolineum” (2012) oraz Stare druki w nowych szatach. O sztuce konserwacji książki zrealizowanego w ramach XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (2013). Uwielbia podróże.

 

Lucyna Rojzen

Ukończyła Wydział Chemii na Politechnice Wrocławskiej, jednak całe swoje życie poświęciła edukacji. Nauczycielka, działaczka w organizacjach żydowskich, zarówno w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, jak i w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce. Współzałożycielka i dyrektorka pierwszej we Wrocławiu, a drugiej w Polsce żydowskiej Szkoły Podstawowej Lauder-Etz Chaim.

 

Stanisław Michał Rybarczyk

dyrygent, animator kultury, menedżer i pedagog. Związany, przez lata kariery artystycznej, jako dyrygent z Operą Wrocławską, Filharmonią Wrocławską, Ośrodkiem PR i TV we Wrocławiu, Wojewódzkim Domem Kultury, Centrum Sztuki IMPART, Agencją Artystyczną Pro Musica, Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Liceum Muzycznym we Wrocławiu, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu oraz Theater Goerlitz /Niemcy/.

Twórca i wieloletni dyrektor artystyczny Zespołu Kameralnego PR i TV we Wrocławiu, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk, Chóru Kameralnego Filharmonii Wrocławskiej i szeregu innych zespołów. Wystąpił na wielu festiwalach m. in. WratislaviaCantans, Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu GaudeMater, Silesia Sonans, Legnica Cantat, Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Festiwalu „Warszawa Singera”, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, festiwalach w Madrycie, Wiesbaden, Rydze, Nancy, Berlinie i Tallinie. Dyrygował koncertami w filharmoniach w Polsce i za granicą. Występował wielokrotnie w większości krajów europejskich oraz w Chinach.Dyrygował wieloma operami m. in. Strasznym Dworem St. Moniuszki, Nabucco G. Verdiego, Manru I. Paderewskiego, Aidą, Traviatą, Trubadurem G. Verdiego, Czarodziejskim Fletem W.A. Mozarta.Dokonał szeregu prawykonań m. in. Mszy Polskiej i Oratorium Pieśń Świata H.F. Tabęckiego. Zrealizował nagrania dla firm fonograficznych, rozgłośni radiowyci telewizyjnych w kraju i za granicą. Koncertował i współpracował z wieloma znakomitymi Artystami: Josephem Malovanym, Radosławem Żukowskim, Piotrem Łykowskim, Moshe Sternem, Kazimierzem Myrlakiem, Krzysztofem Kolbergerem, Jerzym Mechlińskim, Lwem Kuznietzovem, AndoremIzsakiem, Lindsayem Davidsonem, BenteKahan, Justyną Steczkowską, Adamem Hanuszkiewiczem, Wiesławem Hejną, Romanem Kołakowskim i wieloma innymi.  Współpracował przy realizacji filmów: „Seszele”, w reż. B. Lindy, „Deszczowy żołnierz” i „Wygrany” w reż. W. Saniewskiego oraz kilku innych.Był wielokrotnie jurorem konkursów wykonawczych i kompozytorskich.Twórca i dyrektor artystyczny wrocławskich Wieczorów Tumskich, Koncertów Hawdalowych oraz, wraz z Karoliną Szykier – Koszucką, Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA.Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie.Inicjator powstania w Kudowie Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Andrzeja Hiolskiego i Sesji Moniuszkowskiej. Autor widowiska „Koniec wieku – spotkanie kultur”. Współpracował przy realizacji wielkich widowisk m. in.: Anioły Europy, Misterium Iniquitatis, Requiem Pro Pace.

We wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku powołał do życia cykl „Biblia i Muzyka”, zainicjował warsztaty „Śpiewaj z rabinem, pastorem i księdzem”, założył ponadto dyskusyjny Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Dyrektor artystyczny Fundacji PRO ARTE, dyrektor Agencji Artystycznej Art & Business Direction, przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku  Czterech Wyznań”, wiceprezes zarządu i dyrektor artystyczny Fundacji „PRO ARTE 2002”.

Za swoją działalność artystyczną i społeczną wyróżniony m. in. Nagrodą Św. Brata Alberta, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, polsko-niemiecką nagrodą „Germanus”, medalami „Zasłużony dla Tolerancji”, „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”  oraz „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”. 

 

Karolina Szykier-Koszucka

 

Politolożka, animatorka kultury, pomysłodawczyni i dyrektorka Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha we Wrocławiu (1999-2008), aktywna działaczka społeczności żydowskiej, zaangażowana w projekty kulturalne i religijne.Dyrektorka programowa Synagogi Ec Chaim, Centrum Społeczności Postępowej GWŻ Warszawa. Dyrektorka Fundacji Pamięć i Przyszłość upamiętniającej Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Członkini Rady ZGWŻ, wice-przewodnicząca Rady Religijnej ZGWŻ. Koordynator w Szkole Lauder Morasha. Stypendystka Melton Education Center Hebrew University, JDC Buncher Pogram, Yakar Program, Nachum Goldman Program, Paideia. Inicjatorka i wspózałożycielka Festiwalu Kultury Simcha we Wrocławiu, którego dyrektorką była do 2008 roku. Mama Lei.

 

 

Cwika Szternfeld

Cwika Szterfeld, poeta i psycholog, urodzony w 1955r we Wrocławiu. Do Izraela emigrował wraz z rodzicami w wieku dwóch lat. Okres młodości spędził w Belgii i w Niemczech. Obecnie mieszka w Hajfie, jest żonaty, ma troje dzieci. Pracuje jako wykładowca, zajmując się szerokim spektrum zagadnień psychologii, głównie międzykulturowością i problematyką emigracji. Prowadzi zajęcia grupowe, udziela porad w sprawach rodzinnych. Szternfeld mówi 10 językami, przekładał poezję z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, polskiego i amharskiego. Opublikował 12 tomów poezji i tlumaczenie Jean Follain z francuskiego .

Szósta książka, pod tytułem hebrajskim „Mefazer hazchuchit” ukazała się w 2009 i zdobyła nagrodę Izraelskiego Związku Kompozytorów i Poetów. Książka w pierwszej części opowiada o historii miłości między Żydem a Arabką, a wiersze części drugiej opisują świat kobiet arabskich. Szternfeld jest laureatem licznych nagród (2014 –Nagroda Premiera), a jego wiersze tłumaczono na wiele języków.

 

Teresa Śmiechowska

Historyk sztuki, kurator wystaw. Interesuje się zagadnieniami związanymi z estetyką, pamięcią kulturową w odniesieniu do historii i współczesnej kultury wizualnej. Zajmuje się twórczością artystów pochodzenia żydowskiego. Jest autorką wystaw, jak również tekstów do katalogów, związanych z historią i kulturą żydowską. Doktorantka ISPAN. Współpracuje z wieloma artystami i instytucjami kultury. Obecnie pełni funkcję kustosza w Dziale Sztuki w Żydowskim Instytucie Historycznym..

 

Renata Wilkoszewska-Krakowska

Absolwentka skandynawistyki i muzealnictwa przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od początku swojej działalności zawodowej związana z muzealnictwem, głównie w obszarze miejsc pamięci. Autorka wystaw, artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz tłumaczeń. Brała udział w licznych konferencjach, sesjach i seminariach w kraju i za granicą. Koordynatorka międzynarodowych projektów. Od kilku lat w obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się dawna wrocławska społeczność żydowska. Pasję osobistą łączy ze swoją pracą zawodową w Muzeum Sztuki Cmentarnej (Stary Cmentarz Żydowski), oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia.

 

rabin Stas Wojciechowicz

 

Urodził się w Taszkiencie w Uzbekistanie w rodzinie o polsko-żydowskich korzeniach. Po upadku Związku Radzieckiego wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w programie wspomagającym rozwój młodych demokracji w krajach postkomunistcznych. W ramach wymiany studenckiej zamieszkał u żydowskiej rodziny w Randallstown w stanie Maryland. W 1994 wyemigrował do Izraela, przez pierwszy rok pracował i studiował hebrajski w religijnym kibucu Kwucat Jawne.

W latach 1995–1998 odbył studia licencjalckie na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Hajfy. Następnie przez trzy lata służył w Siłach Obronnych Izraela w Korpusie Młodzieży i Edukacji. W 2001 rozpoczął studia rabinackie na Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion  w Jerozolimie, gdzie otrzymał smichę w 2006. W latach 2004–2006, jako student rabinacki, pracował dla kongregacji "Esz-Dawid" w Aszdodzie na południu Izraela. brał udział w programie szkolącym liberalnych rabinów do pracy w krajach byłego bloku wschodniego oraz kilkukrotnie odwiedzał podczas świąt reformowane kongregacje w Rosji. Był także przez pewien czas rabinem pomocniczym na letnich obozach Netzer w Kijowie. Jego praca dyplomowa,"The History of the Development and Main Focus of the English Reform Prayer Book", była poświęcona reformowanej liturgii w znanej "West London Synagogue".

W latach 2007–2010 był rabinem kongregacji "Shaarei Shalom" w Petersburgu. Od października 2010 jest pierwszym postępowym rabinem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, gdzie pełni funkcję rabina Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim. Rabin Stas Wojciechowicz również pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 

prof. dr hab. Krzysztof Wroniecki

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 1989 powołany został na stanowisko ordynatora Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Pod fachowym nadzorem prof. Zbigniewa Religi powstał nowoczesny Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej, na bazie którego powstało w roku 2002 Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „Medinet”, w którym do roku 2009 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej. W roku 2004 kardynał Henryk Gulbinowicz wyróżnił go Pierścieniem Tysiąclecia. Od roku 2002 jest prezesem Stowarzyszenia Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej. Działa również w samorządzie lekarskim, za którą to działalność wyróżniony został medalem Jana Mikulicza–Radeckiego. Jest członkiem honorowym Jugosłowiańskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich. W roku 1991 był członkiem założycielem wrocławskiego Klubu Rotary, gdzie dwukrotnie pełnił funkcję prezydenta. Za działalność rotariańską otrzymał „Paul Harris Fellow”. Jest odznaczony również wysokimi odznaczeniami resortowymi i państwowymi między innymi Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.