Organizatorzy

Fundacja Pro Arte 2002

Zajmuje się promocją i organizacją wydarzeń kulturalnych w Polsce i za granicą dzięki współpracy ze znakomitymi artystami z całego świata oraz wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz polskich i zagranicznych organizacji kulturalnych.

Celem Fundacji jest promowanie wszelkiego rodzaju artystycznych, kulturalnych, naukowych i edukacyjnych służących rozwojowi Dolnego Śląska. Działania Fundacji są ważnym elementem międzynarodowej współpracy Województwa Dolnośląskiego, dzięki realizowanym projektom partnerskim z instytucjami publicznymi i pozarządowymi na terenie Polski i Niemiec.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Fundacji: www.proarte.org.pl

Agencja Artystyczna Art&Business Direction 

Działa od 1995 roku. Przygotowuje i organizuje koncerty, recitale, wystawy, wernisaże, widowiska plenerowe, sympozja, konferencje, zjazdy, warsztaty artystyczne, festiwale, wymiany młodzieżowe oraz inne projekty i wydarzenia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.:  Oleśnickie Spotkania Muzyczne, Ekumeniczny projekt Piramida Światła, Koncerty Hawdalowe, Simcha-Festiwal z Kulturą Żydowską, oraz organizowane w ramach głównych obchodów Millennium Wrocławia widowisko – Koniec Wieku – Spotkanie Kultur. Agencja zajmuje się również promocją młodych talentów, współpracując z ośrodkami