Partnerzy Festiwalu w 2017 roku


Patronat honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski 

 

Organizatorzy

Fundacja PRO ARTE 2002

Art& Business Direction

 

Współorganizatorzy

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP o. Wrocław

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego

TSKŻ - Towarzystow Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 

 

 

Partnerzy

Bike Cafe

Mleczarnia

Sarah

Cocofli

CIŻ Cafe

Fundacja Bente Kahan

Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej

Kino Nowe Horyzonty

Galeria Platon

Wrocław2016

Tibo sounds and light

Stowarzyszenie Żydowskie Motywy

Indygo

Ticket Pro

Unitrack

Mineral Zdrój

 

Projekt dofinansowany ze środków

Fundacji Taubego - Taube Philantropies

Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych

Urzędu Miasta Wrocławia

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

Patronat medialny

TVP Kultura

TVP 3

Gazeta Wyborcza 

Radio Wrocław

Radio Wrocław Kultura

Radio RAM

Radio LUZ  

Słowo Żydowskie 

Gość Niedzielny

Midrasz 

Chidusz 

www.wroclaw.pl 

DOKIS 

DlaStudenta 

DużeKa.pl

Wroclife magazyn

TuWrocław.Com 

PIKWrocław.pl