23. Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha

Patronat Honorowy:

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotr Gliński

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ambasada Izraela

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Klara Kołodziejska