19. Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA

został objęty honorowym patronatem:

 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezareo Przybylskiego

Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Adama Jezierskiego