Podziękowania Dyrektora 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA

Opublikowano w dniu: 11 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo!

 

Dobiegł końca 23 Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA. Za nami 7 niezwykłych festiwalowych dni wypełnionych wydarzeniami przybliżającymi historię, kulturę, tradycję i dzień dzisiejszy społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie. Po raz drugi podczas trudnego czasu obecności wirusa, przenosząc termin Festiwalu na przełom lipca i sierpnia, udało nam się zrealizować go w  Synagodze Pod Białym Bocianem i innych wrocławskich przestrzeniach, goszcząc Państwa w rzeczywistości realnej!                                                                

I pomimo trudności finansowych, dzięki niezwykłemu wsparciu wielu instytucji i kierujących nimi osób, dzięki otwartości i wielkiemu sercu Artystów, Wykładowców, Prowadzących Warsztaty, Współpracowników Festiwalu udało się zbudować dla Państwa interesujący i obszerny program. Dziękuję za to nieocenione wsparcie Wszystkim!

Dziękuję i gratuluję Wszystkim Artystom, Autorom, Wykładowcom, Prowadzącym Warsztaty, Panelistom znakomitych występów, wystąpień i realizacji  podczas Festiwalu!

Dziękuję najserdeczniej Radzie Programowej Festiwalu! Bez Waszego wsparcia i pomysłów Simcha nie świeciłaby tyloma barwami…

Dziękuję najserdeczniej za objęcie 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA swoim Patronatem Honorowym Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr. hab.  Piotrowi Glińskiemu, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ambasadzie Izraela w Warszawie, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Cezaremu Przybylskiemu, Prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi, Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Przemysławowi Wiszewskiemu i Przewodniczącej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Klarze Kołodziejskiej.

Dziękuję najpiękniej za wsparcie finansowe Festiwalu Urzędowi Miejskiemu we Wrocławiu, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacji PZU, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego oraz Ambasadzie Izraela w Warszawie.

Dziękuję najbardziej wszystkim Patronom Medialnym, dziennikarzom, fotoreporterom, dzięki którym Festiwal mógł dotrzeć do najszerszej Publiczności!

Dziękuję najserdeczniej Współorganizatorom: Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu Żydów w Polsce i jego wrocławskiemu Oddziałowi, Katedrze Judaistyki UWr. i Fundacji Bente Kahan.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do prezesa TSKŻ w Polsce Artura Hofmana, prezesa Oddziału Wrocławskiego Aleksandra Rotsztejna, dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego, kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu Elżbiety Berendt i jej współpracowników. Dziękuję serdecznie Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego, Strefie Kultury Wrocław, Muzeum Miejskiemu Wrocławia, Właścicielom Klubokawiarni „Mleczarnia”, restauracji „Jaffa”, „Sarah”, Właścicielom firmy „Mineral Zdrój”,  Instytucji Kultury OP ENHEIM, szkole „Tikkun Olam”, Fundacji „Kamera Dawida”, Stowarzyszeniu HaKoach i wielu innym Instytucjom.

Dziękuję Maciejowi Marchewce i jego firmie TIBO za realizację dźwięku, świateł, obsługę techniczną Festiwalu.

Dziękuję Ochronie Synagogi Pod Białym Bocianem i p. Markowi Jankowskiemu.

Dziękuję najpiękniej i najserdeczniej wspaniałym Wolontariuszom Festiwalu! Bez Was Festiwal nie mógłby zaistnieć!

Dziękuję najserdeczniej Współpracownikom Fundacji PRO ARTE 2002 - Zespołowi realizującemu 23. Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA: koordynatorce Festiwalu Agnieszce Marcinowskiej, specjalistce ds. Public Relation Aleksandrze Konopko, producentce koncertów Agacie Szakiel, koordynatorowi wolontariuszy Jakubowi Horbaczowi, koordynatorce Jarmarku Justynie Górskiej i oprawcy graficznemu Bartoszowi Cebuli. Współpraca z Państwem była dla mnie przyjemnością!

Dziękuję bardzo niewymienionym współpracownikom Fundacji PRO ARTE 2002: księgowości, obsłudze prawnej, stażystom.

Dziękuję z serca Wspaniałej Publiczności tegorocznej SIMCHY! Przybywaliście Państwo tak licznie na rozmaite wydarzenia Festiwalu, nadając sens naszej pracy, naszym emocjom, naszej niespożytej energii, by nieść Państwu SIMCHĘ – RADOŚĆ!

 

                                                Z najserdeczniejszym podziękowaniem i pozdrowieniem

 

                                                                          Dyrektor Artystyczny Festiwalu

  

                                                                                  Stanisław Rybarczyk

 

« Powrót