Podziękowanie Dyrektora artystycznego 20. Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA

Opublikowano w dniu: 14 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo!

 

Zakończył się jubileuszowy, 20. Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA. Zakończył się tydzień wypełniony niezwykłymi wydarzeniami: nabożeństwem Kabalat Szabat, koncertami, spotkaniami, wystawami, warsztatami, jarmarkiem, spacerami, wieczorami poezji, kolacją szabatową, panelami dyskusyjnymi, wydarzeniami dla dzieci. Festiwal, jak zwykle od wielu lat, trwał od szabatu do szabatu. Poszczególne dni przybliżały rocznice i wspominały wydarzenia. Dzień Izraela z okazji 70-lecia powstania państwa, Dzień poświęcony Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, Dzień Pamięci marca ’68, Dzień spotkań z rabinami, Klezmerska Hawdala i wyciszenie festiwalowe zmierzające do rozpoczęcia szabatu. Wszystkie dni naznaczone czasem jubileuszu, niezwykłych spotkań i wspomnień. Obecność tych, którzy współtworzyli ze mną Festiwal przed 20 laty – Karoliny Szykier-Koszuckiej i Jerzego Kichlera było dopełnieniem czasu świętowania.

Pozwólcie Państwo, iż w tym miejscu złożę szczególne podziękowania na ręce Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Prof. Piotra Glińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego, Ambasador Izraela w Polsce Pani Anny Azari, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego, Prezydenta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Jego Magnificencji Prof. Adama Jezierskiego za objęcie Festiwalu SIMCHA swoim Patronatem Honorowym.

Pragnę także w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim Instytucjom, które wsparły finansowo Festiwal: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ambasadzie Izraela w Polsce, Urzędowi Miejskiemu we Wrocławiu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Taubego, Fundacji Koret, Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce.

Dziękuję także za wsparcie i pomoc organizacyjną Współorganizatorom Festiwalu: Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, Oddziałowi Wrocławskiemu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szczególne moje podziękowania pragnę złożyć prezesowi Zarządu GWŻ we Wrocławiu Aleksandrowi Gleichgewichtowi, prezes Oddziału Wrocławskiego TSKŻ i zarazem wiceprezes Zarządu GWŻ Klarze Kołodziejskiej, członkom Zarządu GWŻ: Andrzejowi Oczkowskiemu, Annie Felińskiej i Jerzemu Kichlerowi.

Dziękuję najserdeczniej za okazaną pomoc i wsparcie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu w Warszawie i jego dyrektorowi Pawłowi Śpiewakowi, Muzeum Miejskiemu Wrocławia, Strefie Kultury Wrocław, Narodowemu Forum Muzyki we Wrocławiu, wrocławskiej Galerii PLATON i jej właścicielce Beacie Siemińskiej.

Dziękuję najpiękniej Właścicielom klimatycznych miejsc Dzielnicy Wzajemnego Szacunku:

Mleczarni, Cocofli i restauracji Sarah. Dziękuję serdecznie za pomoc Centrum Informacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem i Justynie Molasy-Dumais oraz Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej.

Dziękuję serdecznie prezesowi Uni-Truck Andrzejowi Korcikowi i prezesowi Mineral-Zdrój Augustynowi Maślance. Dziękuję także firmie Tibo Sound&Light i właścicielowi Maciejowi Marchewce za realizację dźwięku i światła.

Dziękuję z serca wszystkim Patronom Medialnym, wszystkim Dziennikarzom relacjonującym Festiwal. Wasza praca pozwala zaistnieć festiwalowym wydarzeniom w świadomości odbiorców i zaprosić ich na wydarzenia SIMCHY.

I pozwólcie Państwo, iż w tym momencie podziękuję z całego serca moim najbliższym Współpracowniczkom, które od wielu miesięcy przygotowywały wraz ze mną jubileuszową edycję Festiwalu SIMCHA: Agnieszce Marcinowskiej, koordynatorce Festiwalu, mojej „prawej ręce”, Agacie Szakiel, producentce koncertów, Aleksandrze Konopce,  specjalistce ds. PR, Alicji Sośnickiej, koordynatorce wolontariatu, Marcie Bergandy, koordynatorce jarmarku,  bez których ten Festiwal by nie zaistniał.

Dziękuję pięknie Jakubowi Kamińskiemu za oprawę graficzną Festiwalu. Dziękuję Monice Homan za rejestrację fotograficzną.

Dziękuję za pomoc, wsparcie i realizację wspaniałych pomysłów rabinowi Davidowi Basokowi i rebecyn Danielle Chaimovitz Basok.

W tym miejscu z serca dziękuję wszystkim znakomitym Wolontariuszom, których świetna praca pozwoliła zrealizować w pełni Festiwal.

 

Szanowni Państwo!

Niechże mi wolno będzie podziękować na zakończenie wszystkim Gościom Festiwalu SIMCHA za przybycie i jego uświetnienie. Dziękuję Rabinom, Artystom, Wykładowcom, Prowadzącym warsztaty, Autorom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nasycili Festiwal swoją osobowością, przemyśleniami, głębią i doskonałością!

Dziękuję najpiękniej Publiczności, która tłumnie odwiedzała dni i miejsca festiwalowe i której OBECNOŚĆ pozwoliła Festiwalowi dotknąć spełnienia. Tylko Państwa obecność nadaje Festiwalowi sens i pozwala myśleć o przyszłości. Shalom!

 

Dyrektor artystyczny

Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA

 

Stanisław Rybarczyk

« Powrót