Puste krzesła. Historie Żydów ze Śląska - spotkanie z Leszkiem Jodlińskim

Opublikowano w dniu: 06 września 2020 r.

"Puste krzesła. Historie Żydów ze Śląska". Na spotkanie autorskie z Leszkiem Jodlińskim - dyrektorem muzeów: w Gliwicach, Śląskiego w Katowicach i Górnośląskiego w Bytomiu, autorem opracowań i artykułów o historii Żydów Górnośląskich - zapraszamy w niedzielę 6 września o 16:30.Rozmowę poprowadzi red. Witold Podedworny - właściciel Oficyny Wydawniczej „Atut”. Sala konferencyjna, wstęp wolny.

O książce:
"Puste krzesła" to zbiór tekstów historycznych napisanych w formie reportaży historycznych. Obok nich na zawartość książki składają się eseje związane z historią Żydów pochodzących z obszaru Śląska (dominują postaci wywodzące się z Górnego Śląska) oraz podejmujące watki dziedzictwa materialnego, które pozostały na tym terenie. Cezurą czasową jest rok 1945, choć niektóre z wątków poprowadzone są do współczesności.Zainteresowanie autora, od wielu lat zawodowo zajmującego się w swojej pracy muzealnej i publicystycznej oraz naukowej sprawami Żydów Europy Środkowej, koncentruje się na środowisku Żydów niemieckich (niemieckojęzycznych).

Leszek Jodliński

Historyk sztuki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), magister polityk społecznych (GRIPS, Tokio); menedżer kultury, dyrektor muzeów w Gliwicach, Śląskiego w Katowicach i Górnośląskiego w Bytomiu. Dyrektor Roku Polskiego w Austrii (2002-2003). Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim. Ekspert rad muzeów i ciał doradczych w dziedzinie promocji kulturalnej, w tym Ministra Kultury Republiki Czeskiej (od 2019 roku - obecnie). Laureat Nagród: im. Wojciecha Korfantego w 2013 roku oraz Śląska Rzecz (2011) za współtworzenie pierwszej w Polsce stałej trasy zwiedzania dla osób niewidomych i niedowidzących w Muzeum Śląskim. Nominowany do Nagrody im. Janoscha („Cegła Janoscha”) w roku 2018, 2019 i 2020. Autor książki „Dom tekstylny Weichmanna w Gliwicach. Nieznane dzieło Ericha Mendelsohna” (Gliwice, 1994) oraz artykułów z historii sztuki, historii Górnego Śląska i Żydów na Górnym Śląsku. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą” w Katowicach (od 2013 roku). Publikował także na łamach miesięcznika „Znak”, kwartalnika „Fabryka Silesia” i „Herito”. Twórca m.in. takich projektów muzealnych jak: Gliwickie dni dziedzictwa kulturowego (2003) i Najpiękniejsze śląskie słowo (2010). W latach 2008-2013 odpowiedzialny za budowę nowego Muzeum Śląskiego. Autor niezrealizowanego projektu wystawy stałej historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim (2009-2013). Tłumacz Dziennika Franza Pawlara. Górny Śląsk w 1945 roku. Opis pewnego czasu (pierwsze wydanie książkowe 2015 rok; drugie, poprawione w 2018 roku). Dziennik uznany został przez internautów za jedną z najlepszych książek historycznych 2016 roku. Od 2018 roku współwłaściciel Wydawnictwa AZORY, którego nakładem w 2019 roku ukazał się album „Gliwiczanie w fotografii odświętnej. Portret mieszkańców Gleiwitz”. Historią Żydów niemieckich i mieszkających na G. Śląsku zajmuje się niemal od początku swojej pracy naukowej i zawodowej. W latach 2003-2019 podejmował liczne akcje na rzecz popularyzacji dziedzictwa Żydów Gliwic, Katowic i Bytomia.  Autor bloga www.jodlowanie.pl na którym również prezentował materiały poświęcone historii Żydów śląskich.

« Powrót