Wykładowcy 18. edycji Festiwalu SIMCHA

 

 

Agnieszka August-Zarębska 

Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej. Jedna z niewielu osób w Polsce badającą kulturę żydów sefardyjskich, a zwłaszcza ich język – ladino -  dialekt z terenów dzisiejszej Hiszpanii.

 

Tomasz Duda

Filolog, którego specjalizacją jest historia i kultura Żydów. Jest doktorantem w Zakładzie Studiów Żydowskich. Od 2009 r. wykłada w Studium Kultury i Języków Żydowskich (język hebrajski, Podstawowe Pojęcia Judaizmu). Wcześniej pracował jako polonista w gimnazjum i hebraista w szkole podstawowej oraz koordynował prace Podyplomowych Studiów Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście. Interesuje się historią Żydów Królestwa Polskiego, legendą litwacką i podziałami ideologicznymi wewnątrz społeczeństwa żydowskiego w XIX i na początku XX wieku.

 

Bożena Muszkalska
Muzykolog, autorka książek, wykładowczyni akademicka. Specjalizuje się w badaniach z zakresu antropologii muzyki. W swoich pracach koncentruje się na śpiewie wielogłosowym w kulturach tradycyjnych oraz na muzyce w kontekstach religijnych, zwłaszcza śpiewie synagogalnym. Autorka książek, m.in. "Po całej ziemi słychać ich dźwięk". Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich” 

   

Joanna Lisek
Literaturoznawca, publicystka, autorka książki „Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna”. Inicjatorka oraz współrealizatorka projektu ochrony dziedzictwa kultury jidysz na Dolnym Śląsku.  Członek zarządu Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Na Uniwersytecie Wrocławskim wykłada literaturę i kulturę żydowską oraz język jidysz, zajmuje się głównie poezją żydowską i działalnością kobiet na gruncie świeckiej kultury jidysz. Współpracowała także z Żydowskim Uniwersytetem Otwartym w Warszawie, a od kilku lat współpracuje  z Centrum Historii Miejskiej we Lwowie, gdzie w ramach letnich szkół uczy języka jidysz i prowadzi wykłady o kulturze żydowskiej. 

 

Jerzy Kichler
Działacz społeczności żydowskiej w Polsce, zasłużony dla odbudowy żydowskiego życia religijnego i kulturalnego w Polsce. Był przewodniczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz wrocławskiej Gminy Żydowskiej; twórcą praw regulujących funkcjonowanie gmin żydowskich w Polsce i inicjatorem odbudowy Synagogi pod Białym Bocianem. To także człowiek dialogu – jest jednym z założycieli wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań i byłym członkiem rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Marta Kowalska-Fic – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka pracy magisterskiej dotyczącej historii i przemianom architektonicznym ul. Pawła Włodkowica we Wrocławiu. Współautorka wystawy plenerowej dotyczącej Wrocławskiej Dzielnicy Czterech Świątyń [2008] oraz wystawy poświęconej historii ul. Szewskiej we Wrocławiu [2010]. Autorka wirtualnej wystawy historycznej o życiu i twórczości Ewy Szumańskiej – legendarnej autorki słuchowiska radiowego „Z pamiętnika młodej lekarki” (www.mloda-lekarka.pl) [2013]. Koordynator wystawy „7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska” [2016].

 

Marta Koronkiewicz

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność krytycznoliteracka. Nominowana za działalność krytycznoliteracką do Nagrody WARTO 2012 w kategorii literatura. Redaguje dział recenzji książkowych w magazynie „Rita Baum”. Stale współpracuje z „Dodatkiem LITERAckim”. Współtworzyła i prowadzi od 2010 „Kreacje Krytyczne” – cykl dyskusji o współczesnej humanistyce (kreacje-krytyczne.blogspot.com).W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzi poezja modernistyczna i najnowsza, antropologia literatury, badania nad codziennością (everyday life studies), społeczno-polityczne konteksty wiersza.

 

   

Krzysztof Korzonkowski
Filolog, chazan Synagogi pod Białym Bocianem, edukator i propagator kultury żydowskiej, który zawodowo zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania autor wykładów i warsztatów poświęconych judaizmowi, historii i tradycji żydowskiej.

   

Aleksander Gleichgewicht
Absolwent fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim, przewodniczący Gminy Żydowskiej we Wrocławiu, działacz Komitetu Obrony Robotników, Studenckiego Komitetu Solidarności, pierwszej Solidarności. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

    

Katarzyna Kaczorowska
Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w historii Wrocławia, jego środowiska akademickiego, oraz publicystyce dotyczącej Kościoła. redaktorka i wydawca „Gazety Wrocławskiej”. Współautorka książki „Kobiety niezapomniane”,  nominowana do nagrody Grand Press w kategorii wywiad.

Anna Kałużna 
Absolwentka socjologii oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła kursy języka jidysz w Nowym Jorku, Wilnie i w Śródborowie. Stypendystka Yivo Institute for Jewish Research, Rotschield Foundation i Posen Foundation. Kuratorka wystawy o teatrze żydowskim na Dolnym Śląsu. Napisała dysertację pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego Teatr żydowski na Dolnym Śląsku w latach 1945-1968. Kobieta, która żadnej pracy się nie boi - obecnie pracuje w  Szkole Tikkun Olam, w Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań i przy projekcie prof. Wodzińskiego Chasydyzm, wszystko co najważniejsze. 

prof. dr. hab. Leszek Ziątkowski 
Polski historyk, specjalizujący się w historii Polski i powszechnej XVI-XIX wieku oraz historii Żydów i historii Śląska; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim, Kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej od XVI do XVIII w.

 red. Andrzej Bułat 
Urodzony w 1948 r. w Środzie Śląskiej, z wykształcenia prawnik, z zawodu dziennikarz, obecnie stypendysta ZUS-u, choć ciągle obecny na łamach tej samej od 47 lat gazety, niegdyś „Robotniczej”, obecnie „Wrocławskiej”. Żona Jola, córki Zuzia i Kasia, syn Tomek, wnuki Zosia, Iwo i Miłosz.

Paweł Piotrowicz 
Polski poeta, dziennikarz, animator kultury. Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego „Rita Baum“, jak również redaktor działów muzycznego i prozy pisma Rita Baum. Autor zbioru tekstów poetyckich pt. Pierwszy plan (Nagroda Główna w konkursie im. Jacka Bieriezina 2002. Pomysłodawca i realizator cyklu Prezentacje – przedstawiających wrocławskich poetów. Organizator tras koncertowych zespołów Matplaneta, Kostas New Progrram i Trottel Stereodream. Organizator cyklu koncertów pt. SCENA SAJKOFFAG (2003-2004) prezentującej zespoły alternatywne z Polski.

 

red. Maciej Kieres
Reżyser, dokumentalista filmowy, od kilkunastu lat redaktor TVP Wrocław, dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor i realizator widowisk muzycznych realizowanych dla Telewizji Polskiej, inicjator i główny twórca cyklu filmowego powołanego do życia w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Dolny Śląsk Pełen Historii, w ramach którego wyreżyserował: Riese. Tajemnice wykute w skale; Jaśniej i cieplej. Historia gazownictwa na Dolnym Śląsku; Pamiętajcie o ogrodach. Historia przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu; Twierdza Kłodzka; Srebrny Lew. Wędrówki po ziemi Kłodzkiej; Opowieść o zamku na skale, ziemia Lądecka. Wędrówki po niezwykłych miejscach; Daisy.Wspomnienie minionego świata; Marianna. Królowa Kotliny. Ponad to autor filmów dokumentalnych, między innymi: Republika bananowa. Zarekwirowano; Historia Orderu Uśmiechu. Maciej Kires to także pianista, kompozytor, aranżer, wieloletni akompaniator wybitnych artystów, między innymi Violetty Villas, Grażyny Barszczewskiej, Macieja Damięckiego czy Zbigniewa Lesienia. Autor muzyki do spektakli teatralnych i piosenki aktorskiej.
Pomysłodawca licznych koncertów i festiwali; od 20 lat dyrektor artystyczny festiwalu „Maj z Muzyką Dawną”, organizowanego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku rokrocznie od 1992 roku. Organizator Międzynarodowego Festiwalu im. Henryka Wieniawskiego w latach 2008 – 2011, oraz dyrektor artystyczny w roku 2012. Od 2001 roku związany z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, obecnie kierownik Działu Współpracy z Zagranicą. Jest również pomysłodawcą i realizatorem serii plenerowych Koncertów Operowo Operetkowych, organizowanych na Dolnym Śląsku. W 2013 r. otrzymał Srebrny Medal Samorządu Województwa Dolnośląskiego Zasłużony dla Dolnego Śląska, a w 2014 r. Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

prof. dr hab. Janusz Degler
Polski literaturoznawca, historyk literatury polskiej, historyk teatru, profesor nauk humanistycznych (1989), od 1989 profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od 1990 Janusz Degler jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego wydania krytycznego „Dzieł zebranych” Stanisława Ignacego Witkiewicza, wydawanych od 1992 przez Państwowy Instytut Wydawniczy.

Jadwiga Skupnik
Polska aktorka teatralna i filmowa. Debiutowała 1 lipca 1957, od tego czasu związana z teatrami dramatycznymi we Wrocławiu, wykładała także w tutejszym Studium Aktorskim (w latach 1976-1980) i później na wrocławskim Wydziale Aktorskim PWST.
W filmie wystąpiła w kilkunastu rolach drugoplanowych, m.in. w filmach "Jak być kochaną" (1962), "Giuseppe w Warszawie" (1964), "Uciec jak najbliżej" (1972), "Wyjście awaryjne" (1982). W teatrze m.in. w sztukach "Heloiza i Abelard" (1959), "Śluby panieńskie" (1960 i 1972), "Kordian" (1965), "Fantazy" (1969), "Księżniczka Turandot" (1974), "Kartoteka" (1977), "Nie-boska komedia" (1979), "Trans-Atlantyk" (1982).

Bogusław Danielewski 
Urodził się 16 IV 1928 roku w Gdyni. Początkowo występował na scenie Estrady Bałtyckiej i Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku (1948-1949). Następnie znalazł się w zespole Teatru Młodego Widza we Wrocławiu (1949-1953). W tym czasie zdał aktorski egzamin eksternistyczny (1951). Z Wrocławia przeniósł się ponownie do Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku (1953), by od roku 1954 osiąść w Teatrze Polskim we Wrocławiu (do roku 1969 pod nazwą Państwowe Teatry Dramatyczne we Wrocławiu). Wespół z Henrykiem Tomaszewskim i Andrzejem Barskim tworzył w roku 1956 pierwsze kierownictwo artystyczne Studia Pantomimy przy Państwowych Teatrach Dramatycznych we Wrocławiu (dziś Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego) - zajmował się administracją i sprawami organizacyjnymi. Wykładowca w Studium Aktorskim przy Teatrze Polskim we Wrocławiu (1976-1977). Prowadził też długoletnią (ponad 20 lat, od roku 1973) działalność pedagogiczną na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Tamże na zamówienie z Włoch wystawił Zemstę nietoperza Johanna Straussa, która w roku 1990 została znakomicie przyjęta przez publiczność w czasie tournée po Italii. W roku 1994 z kolei zrealizował w Filharmonii Opolskiej na zamówienie kontrahenta niemieckiego spektakl Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusa Mozarta, który spotkał się z aplauzem niemieckiej publiczności. Brał udział w Czytaniach w ramach "Czynnych poniedziałków" w Teatrze Polskim we Wrocławiu: Koperta, szparagi i seksTomasza Mana (reż. Tomasz Man, 1 X 2007), Pamiątki Krzysztofa Czeczota (reż. Krzysztof Czeczot, 10 III 2008), Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego (reż. Katarzyna Michałkiewicz, 15 VI 2009), Nadobnisie i koczkodany Stanisława Ignacego Witkiewicza (reż. Jakub Porcari, 21 IX 2009) oraz Książę Niezłom Mateusza Pakuły (reż. Jakub Porcari, 10 V 2010).

 

Mira Żelechower-Aleksiun 
Artystka urodzona w 1941 roku w Millerowie koło Rostowa. Należy do grona najbardziej wyrazistych postaci wrocławskiego środowiska artystycznego.
Dyplom w zakresie malarstwa architektonicznego otrzymała we wrocławskiej PWSSP (dzisiaj ASP) w roku 1966. Wykonała dekoracje wnętrz sakralnych, między innymi Drogę Krzyżową we wrocławskim kościele św. Wawrzyńca i w Kostrzy. Najbardziej konsekwentnie uprawia jednak malarstwo sztalugowe. 

Lucyna Rojzen
Założycielka żydowskich szkół podstawowych i pedagog. Ukończyła wydział chemii na Politechnice Wrocławskiej. Z zamiłowania nauczycielka. Od 1985 r. aktywna działaczka organizacji żydowskich. Była w zarządach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. W roku 1998, dzięki amerykańskiej Fundacji Ronalda S. Laudera i Jerzemu Kichlerowi, została dyrektorką drugiej w Polsce żydowskiej Szkoły Podstawowej Lauder-Etz Chaim.  Pełniła obowiązki przewodniczącej ZGWŻ w RP o/Wrocław. Obecnie ponownie jest dyrektorką żydowskiej Szkoły Podstawowej Tikkun Olam.

Malka Kafka
Promotorka dobrego jedzenia: zarówno pod względem smakowym, jak i etycznym. Wegetarianka, prowadzi w Warszawie restaurację Tel Aviv Food&Wine.  Była gospodynią programu Koszer Macher w TV Kuchnia+, wraz ze swoją mamą Esterą jest autorką książki Żydowskie Przysmaki. Pisała m.in. do InStyle, Polityki, Wprost, Twojego Stylu, Kuchni.

Kamil Kijek 

Historyk i socjolog (absolwent socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskał doktorat w Instytucie Historii PAN w Warszawie). W swojej pracy doktorskiej zajmował się analizą wzorów socjalizacji i świadomości politycznej młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku, relacji pomiędzy teorią społeczną, historią polityczną a historią społeczną i kulturową, dziejów syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie/Ziemi Izraela w XIX i XX wieku. 

Mirosław Koch

Ukończył on Studium Fotografii w Łodzi. Przez kilka lat był związany z wrocławską grupą KORMORANY - legendą undergroundu, dla której przygotowywał autorskie wizualne interpretacje dźwięków i muzyki. Prowadzi własne Studio Fotografii Reklamowej, jednocześnie zajmuje się fotografią artystyczną. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Centre Pompidou w Paryżu.
 

Jerzy Szota

Filmowiec, operator, mistrz montażu, pracownik TVP Wrocław, wielokrotnie prowadził warsztaty filmowe i reportażowe dla młodzieży.

 

 

Wykładowcy z poprzednich edycji Festiwalu SIMCHA

Sabina Baral
Wrocławianka, która w roku 1968 wyjechała z rodzinnego miasta. Studiowała elektronikę, matematykę i business. Wykladała historię architektury i design. Poliglotka bo chce rozumieć, podrożniczka bo nic nie zastąpi odbioru na-wlasne-oczy, i kucharka bo kocha gwar wokół stolu. Obecnie mieszka w San Francisco.  Sama mówi: "Zapiski z Wygnania" to książka o mojej emigracji.  Opowiadam te historie dla siebie, dla Was, i dla przestrogi. "

 

Mira Gawłowicz
Z zawodu nauczycielka, a od kilkunastu lat właścicielka wrocławskiej żydowskiej restauracji Sarah. Pasjonuje się kuchnią żydowską, mówi o niej ‘kuchnia fusion, sama gotuje zdrowo i bazując na jej zdobyczach śmiało eksperymentuje.

 

  

Symcha Keller 
Polski chazan, rabin i działacz społeczności żydowskiej. Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. W prowadzeniu modlitw opiera się na tradycyjnej, mistycznej oprawie muzycznej. Duży nacisk kładzie na muzykę chasydzką, anonimowych kompozytorów z małych miasteczek, które były centrami chasydyzmu w XVIII i XIX wieku. Rzadko koncertuje publicznie, z wyjątkiem uroczystości o charakterze religijnym.Nagrał trzy płyty głównie z muzyką chasydzką i synagogalną, m.in. Szabat oraz  Łódzkie judaika na starych pocztówkach.   

   

Grzegorz Meisel
Cukiernik, fotograf, podróżnik. Pochodzi z wielopokoleniowej rodziny cukierniczej z Wodzisławia Śląskiego. Specjalizuje się w wyrobach czekoladowych słodkości. W produkcji inspiruje się ruchem Slow Food, który zachęca aby powrócić do tradycyjnych i naturalnych metod produkowania regionalnych potraw i przysmaków. Jego wyroby zostały docenione w licznych konkursach, m.in. ,,Doceń Polskie'' zdobywając tytuł ,,Top Produkt'' oraz „Perła wśród opakowań”.   

 

Mateusz Pigoń
Dyrektor Departamentu Kultury Ambasady Izraela. W Ambasadzie Izraela pracuje od siedmiu lat, zajmując się kwestiami dyplomacji publicznej oraz wspieraniem izraelsko-polskiej współpracy kulturalnej. Ukończył Studium Kultury i Języków Żydowskich oraz politologię na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

   

Bella Szwarcman-Czarnota
Publicystka, tłumacz i filozof, redaktorka, felietonistka i współzałożycielka miesięcznika „Midrasz”, autorka książek „Znalazłam wczorajszy dzień”, „Mocą przepasały swe biodra” i „Cenniejsza niż perły”. Znawczyni tematu dotyczącego kobiet żydowskich.

 

   

Marzenna Wojak
Solistka Opery i Operetki w Szczecinie i Teatru Muzycznego we Wrocławiu. Obecnie uczy impostacji i emisji głosu w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkole Teatralne w Krakowie - Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu oraz Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Prowadzi również kursy wokalne w wielu akademiach muzycznych i szkołach teatralnych w Europie (Bułgaria, Rumunia, Włochy, Hiszpania). Wykonuje muzykę oratoryjną oraz występuje z recitalami pieśni w kraju i za granicą.

 

  

Andrzej Wolański
Muzykolog, wykładowca na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Oprócz dramatu liturgicznego zajmuje się śląskim minnesangiem i meistergesangiem, retoryką, wariacyjnością oraz improwizacyjnością w muzyce baroku, kategorią symetrii w muzyce, historią i teorią opery oraz dramatu, jak również tzw. historyczną perspektywą dzieła muzycznego. Autor licznych publikacji, m.in. „Harmonia sfer niebieskich i muzyka abstrakcyjnych symetrii”, „Dramat liturgiczny w średniowieczu”. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Sztuki.

 

Jan Paweł Woronczak
Pracownik biblioteki Wydziału Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Dokumentalista i badacz cmentarzy żydowskich, zasłużony badacz cmentarza w Mikulovie 

 

   

Ilias Wrazas
Filozof, poeta, muzyk, wykładowca akademicki, autor książek. Jeden z największych popularyzatorów muzyki i kultury greckiej. Występował w kilku zespołach, m.in Hellen i Prometeusz (u boku Eleni). Kilka lat temu zdecydował się jednak na karierę solową.