Fundacja "Pro Arte 2002" zorganizowała i zrealizowała wraz z partnerami: Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce oraz Fundacją Bente Kahan wystawę:

 

Żydowscy osadnicy na Dolnym Śląsku po II Wojnie Światowej - biografie

 

Autorzy wystawy: Tamara Włodarczyk, Jerzy Kichler

Opracowanie graficzne: Bartek Cebula

Wystawa prezentowana jest w Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu od 01.08. do 31.08.2021r.

Poniżej udostępniamy wystawę w wersji elektonicznej oraz jej tłumaczenie na język angielski.

Wystawę sfinansowano ze środków Fundacji PZU i Gminy Wrocław. 

http://www.simcha.art.pl/upload/Files/Zydowskcy-osadnicy---wystawa.pdf

http://www.simcha.art.pl/upload/Files/Jewish-settlers---exhibition.pdf